پایگاه خبری خوزستان | kavooshkhabar.ir

گزارش کاوش از فضای سرد سیاسی خوزستان

چرا جایگاه مجلس و نمایندگان در توسعه خوزستان بررسی نمی شود/ حتما باید انتخابات تمام شود تا انتقاد کنیم

در همه ی نقدها و تحلیل هایی که از عقب افتادگی و عدم توسعه خوزستان می شود نوک پیکان به سمت مجمع نمایندگان و عملکرد آنها نشانه می رود اما کمتر پیش آمده است که کمی از این نقدها و تحلیل ها قبل از هر انتخابات فارغ از هر دسته بندی انجام شود و صرفا گفته شود که با توجه به جغرافیای خوزستان یک نماینده که بتواند در مسیر توسعه استان گام بردارد چه ویژگی هایی باید داشته باشد.

یک اتفاق قابل تامل که در هر انتخابات مجلس رخ می دهد این است که کنشگران و فعالین تاثیر گذار انتخابات چندان از رای آوری فرد اصلح و گزینه های یک انتخاب خوب صحبت نمی کنند و نظرات خود را به جامعه ارائه نمی دهند و همه چیز را بعد از انتخابات حواله می دهند.

به گزارش پایگاه خبری کاوش؛ بعد از آنکه بازی های سیاسی خود را کرده اند و به فراخور رای آوری افراد نزدیک به جریان خود به اظهار نظر می پردازند و جالب تر آنکه بعد از گذشت چند ماه موافقان و مخالفان افراد منتخب به این نتیجه می رسند که راه یافتگان به مجلس نمی توانند از حقوق خوزستان دفاع کنند و انتقاد ها شروع می شود.

در واقع در همه ی نقدها و تحلیل هایی که از عقب افتادگی و عدم توسعه خوزستان می شود نوک پیکان به سمت مجمع نمایندگان و عملکرد آنها نشانه می رود اما کمتر پیش آمده است که کمی از این نقدها و تحلیل ها قبل از هر انتخابات فارغ از هر دسته بندی انجام شود و صرفا گفته شود که با توجه به جغرافیای خوزستان یک نماینده که بتواند در مسیر توسعه استان گام بردارد چه ویژگی هایی باید داشته باشد.

یعنی فعالین عرصه انتخابات نه تنها در طول یک دوره مجلس افراد شایسته را انتخاب و پرورش نداده اند بلکه حتی حاضر نمی شوند فارغ از جناح، قومیت و شخصیت ها بگویند چه ویژگی هایی باید یک کاندیدا داشته باشد تا بتواند نماینده ای تاثیر گذار برای استان در مجلس باشند.

اگر هدف توسعه خوزستان است در وهله اول لازم است گفته شود که تصمیم گیری ها و قانون گذاری های مجلس چه نقش و جایگاهی در توسعه استان می توانند داشته باشند، یعنی رابطه توسعه خوزستان با مجلس چگونه تعریف می شود و اگر افرادی فعال به مجلس فرستاده شود مسیر توسعه استان به کدام سمت خواهد رفت؟

در وهله دوم باید گفته شود حالا که رابطه توسعه و نقش مجلس و نمایندگان در رسیدن به این توسعه مشخص شده، یک نماینده باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند این توسعه را محقق کند و از چه ویژگی شخصیتی باید برخوردار باشد تا بعد از رای آوری در قدرت ذوب نشود و قدمی در راستای آنچه شعار داده است بردارد.

اگر به جامعه گفته شد که مجلس و نمایندگان این تاثیر را در توسعه استان دارند و برای رسیدن به این توسعه باید نمایندگان انتخابی این شاخص ها را داشته باشند، بعد از آن می توان دسته بندی ها را نیز دخیل کرد و بر اساس این شاخص ها افراد را در بین جناح های سیاسی و حتی قومیت ها انتخابات کرد، یعنی وقتی اصلاح طلبان یا اصولگرایان قرار است لیستی بدهند افرادی را از جناح خود انتخاب کنند که ویژگی های مطرح شده را داشته باشند.

این حداقل انتظار از کنشگران و فعالین استان است تا دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و با روشنگری و گذشت از منافعی که انتخابات می تواند برای آنها داشته باشد، قدمی در رفع محرومیت های استان بردارند.

البته در روزگاری که فضای فعالیت سیاسی و محفل های از این جنس در کشور رونق داشت در خوزستان خبر چندانی نبود، حال که حوزه سیاست و کنشگری در کشور همانند دیگر حوزه ها دچار رکود شده معلوم نیست در خوزستان چه سرنوشتی خواهد داشت و چه سرانجامی در ماه های مانده به انتخابات مجلس در انتظار آن است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.