پایگاه خبری خوزستان

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۹۷


برترین‌ها: در سی سال سی موسیقی و یک جایزه، با بررسی تِرَک‌های فراگیر بعد از انقلاب در سی برنامه و به تفکیک هر سال آن را به نظر سنجی می‌گذاریم، شما موزیک برتر هر سال را انتخاب می‌کنید، هر ده سال، موزیک‌های برتر دهه را کنار هم می‌گذاریم و دوباره از شما مشارکت می‌خواهیم، این بار موزیک دهه را انتخاب می‌کنید، موزیک‌های برتردهه‌ها در کنار هم دوباره به نظر سنجی گذاشته می‌شوند وبرترین موزیک بعد از انقلاب به انتخاب شما معرفی می‌شود.

فقط امیدواریم این فاصله زمانی کم با موسیقی‌های امسال موجب قضاوت ناعادلانه نشود، فقط نکته این که برنامه بعدی سی سال به دلیل ایام سوگواری سالار شهیدان به بعد از دهه محرم موکول می‌شود.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید
سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۹۷

در صورتی که گزینه‌های نظرسنجی را مشاهده نمی‌کنید، بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک نظرسنجی

لینک قسمت‌های قبلی برنامه

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۶۸

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۶۹

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۷۰

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۷۱

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۷۲

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۷۳

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۷۴

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۷۵

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۷۶

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۷۷

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۷۸

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۷۹

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸۰

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸۱

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸۲

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸۳

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸۴

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸۵

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸۶

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸۷

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸۸

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸۹

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۹۰

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۹۱

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۹۲

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۹۳

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۹۴

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۹۵

سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۹۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.