پایگاه خبری خوزستان

نگاهی به راه اندازی سایت عقیم سازی سگ های ولگرد در اهواز

سایت عقیم سازی در حل معضل سگ های ولگرد ناتوان است

مساله دیگری که قابل تامل است رها سازی سگ ها بعد از عقیم سازی در شهر است، یعنی در ترکیب و حضور سگ ها در شهر هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد و کماکان شما می توانید در نقاط مختلف شهر دسته سگ هایی را ببینید که ممکن است عقیم باشند یا نباشند و این موضوع در ترسیدن و نگرانی شما و در انتقال بیماری های مشترک واگیر دار و زشتی که به فضای شهری می دهند تفاوتی با قبل ندارد.

سگ ها نه تنها در تهران بلکه در اهواز هم حکایت عجیبی دارند، یک روز خبر می رسد که حدود ۲۰۰ قلاده سگ را آتش زدند و یک روز دیگر با تردد گله ای در شهر ترس و نگرانی را به مردم هدیه می دهند، این روزها نیز خبر می رسد سایت عقیم سازی سگ های ولگرد راه اندازی شده تا جمعیت آنها ساماندهی شود.

به گزارش پایگاه خبری کاوش، این سایت راه اندازی شده تا بتواند معضل پر رنگ سگ های ولگرد را در اهواز کنترل و ساماندهی کند اما فارغ از اقدامات مثبت انجام شده، کم و کاستی هایی نیز در این طرح وجود دارد که مفید بودن راه اندازی این سایت را زیر سوال می برد.

به گفته مسئولین مربوطه سایت عقیم سازی سگ های ولگرد اهواز نخستین سایت عقیم سازی سگ با این امکانات در کشور است و ظرفیت این سایت ۷۸۰ سگ بوده که به دلیل گرانی نگهداری آنها ماهانه تنها ۶۰ سگ جمع آوری و عقیم می شوند و در نهایت دوباره به شهر برگردانده می شوند.

از طرف دیگر بنا به گفته حامیان محیط زیست حدود شش هزار سگ بلاصاحب و ولگرد در اهواز وجود دارد، اگر بنا باشد همه این سگ ها عقیم شوند و عدد عقیم سازی ماهانه ۶۰ سگ را ملاک قرار دهیم و همه ۱۲ ماه سال این رقم کامل اجرایی شود تقریبا سالی ۷۲۰ سگ در اهواز عقیم سازی می شود و بیش از هشت سال زمان می برد تا این طرح همه ۶ هزار سگ ولگرد اهواز را پوشش دهد.

هشت سال زمان در حالتی است که جمعیت سگ ها را ثابت و تولید مثل سگ ها را فاکتور بگیریم که چنین چیزی امکان پذیر نیست و با در نظرگرفتن تولید مثل بالای سگ ها که سالانه دوبار اتفاق می افتد و در هر زایمان ۵ تا ۱۲ توله به دنیا می آورند معلوم نمی شود چه تعداد سال زمان لازم باشد تا این معضل برطرف شود.

مساله دیگری که قابل تامل است رها سازی سگ ها بعد از عقیم سازی در شهر است، یعنی در ترکیب و حضور سگ ها در شهر هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد و کماکان شما می توانید در نقاط مختلف شهر دسته سگ هایی را ببینید که ممکن است عقیم باشند یا نباشند و این موضوع در ترسیدن و نگرانی شما و در انتقال بیماری های مشترک واگیر دار و زشتی که به فضای شهری می دهند تفاوتی با قبل ندارد.

هرچند راه اندازی این سایت حرکت مثبت و رو به جلویی است اما هدف از هر اقدامی بهبود وضعیت و کاهش نارضایتی مردم است که در حال حاضر در این طرح به دست نمی آید و نیاز به تدابیر و حمایت های بیشتری در این زمینه و هماهنگی میان بخشی است.

مدیرعامل سازمان پسماند شهری این کم کاری را متوجه ۱۶ ارگان دیگر می داند که طبق دستورالعمل وزارت کشور در وظیفه خود در جمع آوری سگ های ولگرد کوتاهی می کنند و می گوید یکی از این سازمان ها محیط زیست است که محلی برای نگهداری سگ های عقیم شده در نظر نگرفته تا شاهد کاهش تعداد سگ ها در شهر باشیم، استانداری، فرمانداری علوم پزشکی و ..دیگر ارگان هایی هستند که در این طرح مشارکتی نداشته اند.

بنا بر این گزارش و شواهد موجود، تا همه سازمان های درگیر به معضل سگ های ولگرد ورود نکنند و هر کدام به سهم خود قدمی برندارند زور سازمان پسماند شهری اهواز هم به سگ های ولگرد نخواهد رسید و کماکان آمار سگ های ولگرد در اهواز بیشتر و ترسناکتر خواهد شد و ساماندهی سگ های ولگرد در حد شعار و تبلیغ باقی خواهد ماند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.