پایگاه خبری خوزستان

در ضرورت کاهش اختلاف ها و همگرایی در خدمات رسانی به سیل زدگان

روزهای سختی بر خوزستان گذشته آتش بس اعلام کنید

خوزستان از سیل زخم بزرگی برداشته که اگر به آن فوری رسیدگی نشود عفونت می کند و درمان آن سخت می شود، پس چه بهتر که هدف هر ارائه گزارش‌، تحلیل و انتقادی عادی شدن زندگی سیل زدگان باشد نه چیزهای دیگر…

کاوش: خوزستان برای عبور از شرایط پساسیل نیاز به کار شبانه روزی و همگرایی و همراهی نسبی بین مسئولان و همه کنشگران استانی دارد اما با اختلاف ها و جدل های بعضا حاشیه ای که در این بین به وجود آمده شاید بهتر باشد یک آتش بس در استان برقرار شود و چند روزی همه به استراحت بروند تا این فضای فرسایشی به وجود آمده بهبود پیدا کند.

بیم آن می رود که اگر همین شرایط فعلی ادامه یابد و همه تلاش ها به سمت جواب و پاسخ به همدگیر باشد سیل زدگان فراموش شوند و آنها تنها بهانه ای باشند تا هر روز به همدیگر خرده بگیریم و همدیگر را سرزنش کنیم، بیم آن می رود که در این شرایط که آستانه تحمل ها پایین آمده و قلم ها به سمت همدیگر نشانه رفته است دیگر نتوان کار رسانه ای کرد و هر تحلیل و توصیه ای با برچسب هایی رو به رو شود که امروزه در فضای رسانه ای استان برای خاموش کردن صدای منتقدین مد شده است.

شاید بهتر باشد با این شرایط به وجود آمده برای رسیدگی سریع تر به سیل زدگانی که همه چیزشان را از دست داده اند و بعضی از آنها هنوز به خانه های خود بازنگشته اند همه کمی از مواضع خود عقب نشینی کنند و کمی به خود استراحت دهند.

در وهله اول لازم است که مدیران استانی از هر نقد و تحلیلی آشفته نشوند، چرا که سیل در خوزستان خسارتی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی به بار آورده و طبیعی و منطقی است که در چرایی این اتفاق، مدیریت سیل، خدمات رسانی های انجام شده و پرداخت خسارت ها، پیگیری و کار رسانه ای صورت بگیرد.

وقتی جامعه ملتهب است و هنوز شرایط مردم سیل زده به حالت عادی برنگشته بهتر است که تقدیر و تشکرها از مدیران سیل و انعکاس اغراق گونه اقدامات انجام گرفته به حداقل برسد تا هم مردم سیل زده واکنشی نشان ندهند و هم فعالین استان در فکر پاسخگویی و رد صحبت های مطرح شده نباشند.

در سیل اخیر حجم سنگین و بی سابقه ای از آب به استان وارد شده و قطعا اگر مدیریت و خدمات رسانی نمی شد امکان وقوع خرابی های بیشتر و تلفات انسانی نیز وجود داشت، پس لازم است در انتقادهایی که می شود حجم کارهای صورت گرفته و در حال انجام نیز در نظر گرفته شود نه اینکه سیل بهانه ای باشد تا عده ای پای تسویه حساب های شخصی و سیاسی خود را به اسم مردم سیل زده جلو ببرند و با مطرح کردن مواردی که کمکی به بهبود شرایط نمی کند بخش از توان مدیریت استان را بگیرند.

رسانه ها در پیگیری های خسارت سیل باید بدانند که برآورد خسارت ها در استان صورت می گیرد و پرداخت این خسارت ها باید از مرکز تامین اعتبار شود، پس لازم است در چنین مواردی در کنار مدیران قرار بگیرند تا بتوانند فشار لازمه را به مرکز برای تسریع در پرداخت ها وارد کنند و اجازه ندهند صدای سیل در مرکز خاموش شود و تنها چند وعده روی کاغذ بماند.

خوزستان از سیل زخم بزرگی برداشته که اگر به آن فوری رسیدگی نشود عفونت می کند و درمان آن سخت می شود، پس چه بهتر که هدف هر ارائه گزارش‌، تحلیل و انتقادی عادی شدن زندگی سیل زدگان باشد نه چیزهای دیگر.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.